KỲ HỌP THỨ 3 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH KHÓA IX

Chuyên mục: HĐND CÁC CẤP | Lượt xem : 12,938

Ngày đăng: 23/03/2017

KỲ HỌP THỨ 3 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH KHÓA IX

Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ ba. Đây là kỳ họp bất thường được tổ chức để xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua các tờ trình của UBND tỉnh về các chủ trương, chính sách quan trọng đối với chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?