HĐND TP.HỒ CHÍ MINH NGHE BÁO CÁO THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ ATTP

Chuyên mục: HĐND CÁC CẤP | Lượt xem : 11,504

Ngày đăng: 16/03/2017

HĐND TP.HỒ CHÍ MINH NGHE BÁO CÁO THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ ATTP

Đại diện Hội Đồng Nhân Dân TP.HCM và các đơn vị liên quan đã làm việc với Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố HCM về tình hình triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trong 2 năm 2015 - 2016.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?