ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUÔC HỘI HẢI DƯƠNG GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT

Chuyên mục: HĐND CÁC CẤP | Lượt xem : 11,500

Ngày đăng: 15/02/2017

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUÔC HỘI HẢI DƯƠNG GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với các dự thảo Luật cảnh vệ và Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?