THỪA THIÊN HUẾ: ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG

Chuyên mục: HĐND CÁC CẤP | Lượt xem : 11,163

Ngày đăng: 30/09/2016

THỪA THIÊN HUẾ: ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG

Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vừa làm việc với Sở Xây dựng về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng những tháng cuối năm 2016.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?