HĐND TỈNH PHÚ THỌ GIÁM SÁT TẠI HUYỆN YÊN LẬP

Chuyên mục: HĐND CÁC CẤP | Lượt xem : 11,023

Ngày đăng: 07/09/2016

HĐND TỈNH PHÚ THỌ GIÁM SÁT TẠI HUYỆN YÊN LẬP

Thực hiện kế hoạch giám sát về kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo giai đoạn 2015-2016, sáng 7-9, HĐND tỉnh Phú Thọ đã có buổi làm việc với một số xã trên địa bàn huyện Yên Lập.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?