GIÁM SÁT VIỆC THU HỒI VÀ CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

Chuyên mục: HĐND CÁC CẤP | Lượt xem : 11,005

Ngày đăng: 29/09/2016

GIÁM SÁT VIỆC THU HỒI VÀ CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

Tại tỉnh Hải Dương, Đoàn Giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về tình hình thực hiện thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội và chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên địa bàn.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?