CÀ MAU: TRIỂN KHAI LUẬT HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Chuyên mục: HĐND CÁC CẤP | Lượt xem : 10,994

Ngày đăng: 09/09/2016

CÀ MAU: TRIỂN KHAI LUẬT HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Sáng 9-9, Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị triển khai Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân và Luật trưng cầu ý dân.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?