KIỂM ĐIỂM NGHIÊM TÚC CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

Chuyên mục: HĐND CÁC CẤP | Lượt xem : 11,329

Ngày đăng: 26/08/2016

KIỂM ĐIỂM NGHIÊM TÚC CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

Sáng 25-8, Phiên họp thứ nhất - Kỳ họp thứ 2 thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII đã diễn ra. Phiên họp xem xét nhiều nội dung quan trọng, trong đó thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị UBND tỉnh cần chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc các tổ chức, cá nhân có liên quan đến sự cố ô nhiễm môi trường.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?