HĐND TỈNH PHÚ THỌ GIÁM SÁT TẠI SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Chuyên mục: HĐND CÁC CẤP | Lượt xem : 11,228

Ngày đăng: 25/08/2016

HĐND TỈNH PHÚ THỌ GIÁM SÁT TẠI SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Thực hiện kế hoạch giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết số 16 của HĐND về quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020, sáng 25-8, HĐND tỉnh Phú Thọ có buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?