SƠN LA: RÀ SOÁT, ĐỊNH HƯỚNG BAN HÀNH CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH

Chuyên mục: HĐND CÁC CẤP | Lượt xem : 10,993

Ngày đăng: 14/07/2016

SƠN LA: RÀ SOÁT, ĐỊNH HƯỚNG BAN HÀNH CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH

Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La vừa tổ chức Hội nghị rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung và định hướng ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2016-2021.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?