KỲ HỌP THỨ 2 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Chuyên mục: HĐND CÁC CẤP | Lượt xem : 10,886

Ngày đăng: 15/07/2016

KỲ HỌP THỨ 2 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa 15, nhiệm kỳ 2016 – 2020 đã tổ chức kỳ họp thứ II với nhiều nội dung quan trọng.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?