KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 2 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH KHÓA XVI

Chuyên mục: HĐND CÁC CẤP | Lượt xem : 10,998

Ngày đăng: 15/07/2016

KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 2 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH KHÓA XVI

Sáng nay, Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa 16, nhiệm kỳ 2016-2021 chính thức khai mạc nhằm đánh giá tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016; nghe và thảo luận một số nội dung quan trọng của địa phương cần thực hiện trong thời gian tới.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?