KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 2 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI KHÓA XII

Chuyên mục: HĐND CÁC CẤP | Lượt xem : 10,842

Ngày đăng: 13/07/2016

KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 2 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI KHÓA XII

Hôm nay, Kỳ họp thứ 2 - HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa 12 chính thức khai mạc nhằm đánh giá tình hình kinh tế- xã hội, an ninh, quốc phòng 6 tháng đầu năm, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?