BẾ MẠC KỲ HỌP THỨ 2 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC, KHÓA 16, NHIỆM KỲ 2016-2021

Chuyên mục: HĐND CÁC CẤP | Lượt xem : 10,994

Ngày đăng: 21/07/2016

BẾ MẠC KỲ HỌP THỨ 2 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC, KHÓA 16, NHIỆM KỲ 2016-2021

Sau hơn 2 ngày làm việc, kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc, khóa 16, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành các nội dung chương trình, kế hoạch đề ra.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?