ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI HÀ NỘI TIẾP XÚC CỬ TRI HUYỆN PHÚC THỌ

Chuyên mục: HĐND CÁC CẤP | Lượt xem : 11,219

Ngày đăng: 26/11/2016

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI HÀ NỘI TIẾP XÚC CỬ TRI HUYỆN PHÚC THỌ

Hôm nay ngày 25-11, đoàn đại biểu quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 8 đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Phúc Thọ, sau kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa 14, tại trụ sở Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân xã Võng Xuyên.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?