KHẢO SÁT TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH VĨNH LONG

Chuyên mục: HĐND CÁC CẤP | Lượt xem : 11,238

Ngày đăng: 10/10/2016

KHẢO SÁT TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH VĨNH LONG

Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức khảo sát thực trạng cơ sở vật chất và tổ chức hoạt động khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?