HƯNG YÊN: KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ HAI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XVI

Chuyên mục: HĐND CÁC CẤP | Lượt xem : 11,124

Ngày đăng: 05/10/2016

HƯNG YÊN: KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ HAI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XVI

Sáng 5-10, tỉnh Hưng Yên khai mạc kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?