HỌP BÀN THỐNG NHẤT NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 3 HĐND TỈNH VĨNH LONG

Chuyên mục: HĐND CÁC CẤP | Lượt xem : 10,974

Ngày đăng: 27/10/2016

HỌP BÀN THỐNG NHẤT NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 3 HĐND TỈNH VĨNH LONG

Chiều ngày 26-10, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức Họp bàn thống nhất nội dung, chương trình và thời gian tiến hành kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa 9.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?