GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI

Chuyên mục: HĐND CÁC CẤP | Lượt xem : 11,172

Ngày đăng: 03/10/2016

GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI

Tại tỉnh Hải Dương, Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương vừa có buổi làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự thảo nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?