BAN DÂN TỘC HĐND TỈNH HÒA BÌNH GIÁM SÁT VIỆC TỔ CHỨC, THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH, CHÍNH SÁCH DÂN TỘC TRÊN ĐỊA BÀN

Chuyên mục: HĐND CÁC CẤP | Lượt xem : 11,120

Ngày đăng: 20/10/2016

BAN DÂN TỘC HĐND TỈNH HÒA BÌNH GIÁM SÁT VIỆC TỔ CHỨC, THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH, CHÍNH SÁCH DÂN TỘC TRÊN ĐỊA BÀN

Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình vừa có buổi giám sát tại Ban dân tộc về việc tổ chức, thực hiện các chính sách, chương trình, dự án đối với đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?