BAN DÂN TỘC HĐND TỈNH BÌNH PHƯỚC GIÁM SÁT TẠI SỞ TƯ PHÁP

Chuyên mục: HĐND CÁC CẤP | Lượt xem : 11,285

Ngày đăng: 25/10/2016

BAN DÂN TỘC HĐND TỈNH BÌNH PHƯỚC GIÁM SÁT TẠI SỞ TƯ PHÁP

Tiếp tục chương trình giám sát về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào vùng biên giới. Ban dân tộc HĐND tỉnh Bình Phước đã buổi làm việc với Sở Tư pháp tỉnh .

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?