THỰC HÀNH TIẾT KIỆM CHỐNG LÃNG PHÍ – CẦN NHỮNG GIẢI PHÁP THỰC SỰ ĐỘT PHÁ

Chuyên mục: GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU | Lượt xem : 19,307

Ngày đăng: 29/07/2021

THỰC HÀNH TIẾT KIỆM CHỐNG LÃNG PHÍ – CẦN NHỮNG GIẢI PHÁP THỰC SỰ ĐỘT PHÁ

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là một chủ trương lớn của Đảng, đã được thể chế hóa thành Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí từ năm 2013. Bên cạnh việc đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng thì đây được coi là vấn đề rất lớn cần phải được thực hiện, nhất là trong bối cảnh đất nước ta còn nghèo.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?