CÁC CƠ SỞ GDNN - MỎI MÒN CHỜ HƯỚNG DẪN TỪ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Chuyên mục: GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU | Lượt xem : 34,600

Ngày đăng: 22/04/2021

CÁC CƠ SỞ GDNN - MỎI MÒN CHỜ HƯỚNG DẪN TỪ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ năm 2021 không cho phép các trường nghề dạy văn hóa, mà giao các trung tâm GDTX hoặc các trường THPT dạy văn hóa cho học sinh các trường nghề. Điều này đồng nghĩa với việc, để được dự thi tốt nghiệp THPT thì các học viên đang theo học hệ đào tạo 9+ sẽ phải quay về các trung tâm giáo dục thường xuyên để học. Quy định này đã đẩy các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp tại các địa phương phát sinh nhiều vướng mắc.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?