BỎ CHỨNG CHỈ TIN HỌC, NGOẠI NGỮ - PHÁT HUY KHẢ NĂNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

Chuyên mục: GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU | Lượt xem : 31,851

Ngày đăng: 23/03/2021

BỎ CHỨNG CHỈ TIN HỌC, NGOẠI NGỮ - PHÁT HUY KHẢ NĂNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

Có thể nói trong thời gian qua, một trong những vấn đề nhức nhối của xã hội đó là những quy định liên quan đến văn bằng, chứng chỉ gây không ít khó khăn cho cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình tuyển dụng cũng như trong việc thi, xét nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Trước thực trạng đó, mới đây, Bộ Nội vụ đã xây dựng Thông tư không đưa chứng chỉ ngoại ngữ, tin học vào tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng, mà chỉ quy định về năng lực sử dụng yêu cầu trình độ đáp ứng được công việc. Việc bỏ quy định liên quan đến chứng chỉ tin học ngoại ngữ lần này rút ra bài học gì trong cách quản lý, điều hành bộ máy nhà nước?

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?