DỰ THẢO LUẬT BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Chuyên mục: GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU | Lượt xem : 25,276

Ngày đăng: 11/09/2020

DỰ THẢO LUẬT BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Bộ Công an đã báo cáo Chính phủ đề nghị xây dựng Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ và đề xuất trình Quốc hội đưa dự án Luật này vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 của Quốc hội khóa XIV. Dự thảo được xây dựng trên cơ sở chia tách công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và quản lý nhà nước về hạ tầng giao thông vận tải trong Luật Giao thông đường bộ hiện hành. Vậy dự thảo luật này sẽ có điểm gì khác so với Luật giao thông đường bộ 2008? Liệu việc tách 2 luật, nhưng cùng về an toàn giao thông đường bộ có thể gây hiểu lầm hoặc chồng chéo về nội dung cũng như xử lý vi phạm hay không?

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?