NGƯỜI DÂN KHÔNG THỰC HIỆN PHÂN LOẠI RÁC THẢI SẼ PHẢI TRẢ PHÍ CAO HƠN

Chuyên mục: GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU | Lượt xem : 38,368

Ngày đăng: 23/07/2020

NGƯỜI DÂN KHÔNG THỰC HIỆN PHÂN LOẠI RÁC THẢI SẼ PHẢI TRẢ PHÍ CAO HƠN

Tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội Khoá XIV, Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) được Quốc hội thảo luận cho ý kiến. Một trong những điểm mới của Dự thảo luật được quan tâm cho ý kiến là quy định người dân không thực hiện phân loại rác thải sẽ phải trả phí cao hơn. Nói cách khác Dự thảo luật đề xuất tăng giá thu gom rác thải, giảm dần ngân sách bao cấp trong bối cảnh môi trường nước ta đang diễn biến ngày càng phức tạp, chất lượng môi trường tại một số nơi đã vượt ngưỡng cho phép, không còn khả năng tiếp nhận chất thải….

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?