MIỄN THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN

Chuyên mục: GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU | Lượt xem : 41,918

Ngày đăng: 05/06/2020

MIỄN THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN

Tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, Chính phủ đề xuất Quốc hội tiếp tục ban hành Nghị quyết cho phép kéo dài thời gian miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp trong 5 năm tiếp theo sau khi quy định hiện hành sẽ hết hiệu lực vào cuối năm nay. Đề xuất này nhận được ý kiến như thế nào từ nghị trường Quốc hội. Đây sẽ là nội dung chính trong chương trình Góc nhìn đại biểu ngày hôm nay. Trước hết mời quí vị và các bạn cùng theo dõi quan điểm của các đại biểu về vấn đề này.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?