SẼ BỎ SỔ HỘ KHẨU GIẤY TỪ THÁNG 7 NĂM 2021

Chuyên mục: GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU | Lượt xem : 44,054

Ngày đăng: 28/05/2020

SẼ BỎ SỔ HỘ KHẨU GIẤY TỪ THÁNG 7 NĂM 2021

Tại Phiên họp thứ 44, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp cho ý kiến về dự án Luật Cư trú (sửa đổi). Dự thảo luật sửa đổi theo hướng thay thế phương thức quản lý cư trú từ thủ công là sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy bằng việc quản lý thông qua dữ liệu điện tử. Cụ thể là sử dụng mã số định danh cá nhân của công dân để truy cập, cập nhật thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Nguồn cơ sở dữ liệu này được cung cấp trên mạng, kết nối với các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan. Theo đó, sẽ thay đổi quản lý dân cư từ sổ hộ khẩu sang mã số định danh cá nhân phù hợp với chủ trương xây dựng Chính phủ điện tử. Vậy trở ngại lớn nhất trong vấn đề này là gì?

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?