GNĐB - TỰ CHỦ BỆNH VIỆN - NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁT SINH

Chuyên mục: GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU | Lượt xem : 19,028

Ngày đăng: 13/10/2020

GNĐB - TỰ CHỦ BỆNH VIỆN - NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁT SINH

Tự chủ các đơn vị hành chính công lập là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước nhằm “cởi trói” cho các đơn vị y tế công lập, thoát khỏi cảnh trông chờ, ỷ lại vào ngân sách Nhà nước với mục tiêu tối thượng đó là từng bước chủ động nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân. Có thể nói, việc thực hiện cơ chế tự chủ đã làm thay đổi “diện mạo” của nhiều bệnh viện công. Sau khi tự chủ, nhiều bệnh viện đã phát triển mạnh cả về quy mô và chất lượng. Tuy nhiên, quá trình thực hiện tự chủ cũng bộc lộ những tồn tại, bất cập, nhất là hành lang pháp lý về cơ chế tự chủ bệnh viện công lập còn chưa đầy đủ, khiến tự chủ ở nhiều nơi chỉ mang tính hình thức và nửa vời.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?