XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH CHO THANH NIÊN CẦN THEO LĨNH VỰC CỤ THỂ

Chuyên mục: GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU | Lượt xem : 63,109

Ngày đăng: 14/01/2020

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH CHO THANH NIÊN CẦN THEO LĨNH VỰC CỤ THỂ

Đảng ta luôn đặt thanh niên ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người; coi việc chăm lo phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước. Xuất phát từ quan điểm đó, mới đây, tại kỳ họp thứ 8 QH khoá 14, cho ý kiến vào Dự án luật thanh niên sửa đổi, Đại biểu đề nghị xây dựng chính sách cho thanh niên không tiếp cận theo đối tượng mà cần theo lĩnh vực hoạt động cụ thể, như các chính sách về tín dụng cho thanh niên, học bổng cho thanh niên, chính sách xã hội hoá, khuyến khích lao động; hoạt động khoa học, an ninh, quân sự ( nông thôn)… nhằm hướng tới xây dựng nhân cách chon người hoàn chỉnh.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?