DỰ BÁO CÁC DOANH NGHIỆP CHƯA THỂ HỒI PHỤC HOÀN TOÀN TRONG NĂM 2020

Chuyên mục: DÒNG CHẢY VĂN HÓA | Lượt xem : 74,783

Ngày đăng: 24/07/2020

DỰ BÁO CÁC DOANH NGHIỆP CHƯA THỂ HỒI PHỤC HOÀN TOÀN TRONG NĂM 2020

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên Thế giới, các chuyên gia kinh tế đánh giá, đến hết năm 2020, các DN Việt Nam khó có thể hồi phục các hoạt động sản xuất kinh doanh lại như trước đây. Đặc biệt với các DN trong lĩnh vực dịch vụ hay xuất nhập khẩu.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?