KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC: CHẬM GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG GÂY RA NHIỀU HỆ LỤY

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 11,682

Ngày đăng: 23/09/2020

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC: CHẬM GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG GÂY RA NHIỀU HỆ LỤY

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?