KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KIẾN NGHỊ TĂNG THU, GIẢM CHI NSNN HƠN 5.700 TỶ ĐỒNG

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,254

Ngày đăng: 21/09/2020

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KIẾN NGHỊ TĂNG THU, GIẢM CHI NSNN HƠN 5.700 TỶ ĐỒNG

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?