BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN NGÀY 30/6/2020

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,108

Ngày đăng: 30/06/2020

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN NGÀY 30/6/2020

BỘ LĐ&TB&XH: CHI GẦN 7.000 TỶ ĐỒNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP ĐBQH ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY NỀN KINH TẾ DỰ TRỮ NGOẠI HỐI TẠI 32 NỀN KINH TẾ MỚI NỔI GIẢM MẠNH

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?