VCCI: CÒN NHIỀU ĐIỂM CHỒNG CHÉO TRONG VIỆC HUY ĐỘNG CÁC NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 11,665

Ngày đăng: 21/01/2020

VCCI: CÒN NHIỀU ĐIỂM CHỒNG CHÉO TRONG VIỆC HUY ĐỘNG CÁC NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN

Hiện có ít nhất có 25 điểm chồng chéo đang là rào cản lớn nhất đối với việc huy động các nguồn lực cho phát triển. Đây là nhận định mà Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam VCCI mới đưa ra.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?