GIỚI CHUYÊN GIA: CẦN NỖ LỰC TẬN DỤNG TỐI ĐA CÁC LỢI ÍCH TỪ CÁC FTA

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 11,681

Ngày đăng: 20/01/2020

GIỚI CHUYÊN GIA: CẦN NỖ LỰC TẬN DỤNG TỐI ĐA CÁC LỢI ÍCH TỪ CÁC FTA

Theo Bộ Tài chính, tổng số Hiệp định thương mại tự do FTA Việt Nam đã tham gia và đang đàm phán là 20 hiệp định, và có 12 hiệp định đang thực thi. Trong đó có những FTA thế hệ mới với mức độ cam kết rộng nhất. Đó là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA). Điều này giúp Việt Nam thu được những lợi ích nhất định, trong khi cũng cần có thêm một số giải pháp nhằm khắc phục những thiếu sót còn tồn tại.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?