CẦN THÚC ĐẨY SỰ THAM GIA CỦA KHU VỰC TƯ NHÂN VÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRONG DỰ ÁN PPP

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 12,436

Ngày đăng: 21/01/2020

CẦN THÚC ĐẨY SỰ THAM GIA CỦA KHU VỰC TƯ NHÂN VÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRONG DỰ ÁN PPP

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy dự thảo Dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP). Điều này sẽ giúp thu hút tối đa và sử dụng hiệu quả nguồn lực của khu vực tư nhân cũng như các nguồn lực của Nhà nước trong dự án PPP, qua đó tạo động lực mới thúc đẩy kinh tế, xã hội của đất nước. Giới chuyên gia đã có những đề xuất xung quanh vấn đề này, như thúc đẩy sự tham gia của khu vực tư nhân cũng như nhà đầu tư nước ngoài.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?