UBTVQH: CẦN QUY ĐỊNH RÕ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN TRONG XỬ LÝ NỢ ĐỌNG THUẾ

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 12,920

Ngày đăng: 19/09/2019

UBTVQH: CẦN QUY ĐỊNH RÕ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN TRONG XỬ LÝ NỢ ĐỌNG THUẾ

Tình trạng nợ đọng thuế không còn khả năng thu hồi đã tồn tại qua nhiều năm gây ảnh hưởng đến việc thu chi ngân sách nhà nước. Nhằm giải quyết tình trạng này, tại phiên họp lần thứ 37, đa số các thành viên UBTVQH đều thống nhất cần thiết phải có nghị quyết của Quốc hội để xử lý số tiền nợ đọng thuế của những người không còn khả năng nộp NSNN, chấm dứt tình trạng nợ thuế tăng ảo. Tuy nhiên, Chính Phủ vẫn cần phải làm rõ hơn một số điểm, đặc biệt về trách nhiệm của các bên liên quan.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?