CÒN NHIỀU VƯỚNG MẮC VỀ ĐỀ XUẤT QUYỀN TRUY CẬP DỮ LIỆU DOANH NGHIỆP CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,272

Ngày đăng: 13/08/2019

CÒN NHIỀU VƯỚNG MẮC VỀ ĐỀ XUẤT QUYỀN TRUY CẬP DỮ LIỆU DOANH NGHIỆP CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?