IMF: CĂNG THẲNG THƯƠNG MẠI VÀ TÌNH TRẠNG BẤT ỔN KÉO DÀI ĐANG CẢN TRỞ KINH TẾ THẾ GIỚI

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,400

Ngày đăng: 24/07/2019

IMF: CĂNG THẲNG THƯƠNG MẠI VÀ TÌNH TRẠNG BẤT ỔN KÉO DÀI ĐANG CẢN TRỞ KINH TẾ THẾ GIỚI

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?