ĐBQH: CẦN CÓ NHỮNG ĐÁNH GIÁ CỤ THỂ VỀ DỰ ÁN ĐƯỜNG SẮT TỐC ĐỘ CAO BẮC-NAM

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,716

Ngày đăng: 22/07/2019

ĐBQH: CẦN CÓ NHỮNG ĐÁNH GIÁ CỤ THỂ VỀ DỰ ÁN ĐƯỜNG SẮT TỐC ĐỘ CAO BẮC-NAM

Tại hội thảo về Giải pháp công nghệ cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, có nhiều ý kiến đã được đưa ra. Như việc lựa chọn phương án về công nghệ hay vận tốc tàu bao nhiêu cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Đặc biệt là về tính khả thi về tài chính của dự án này.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?