CÓ NHỀU YẾU TỐ GÓP PHẦN GIÚP VIỆT NAM HOÀN THÀNH MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ NĂM 2019

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 11,934

Ngày đăng: 17/07/2019

CÓ NHỀU YẾU TỐ GÓP PHẦN GIÚP VIỆT NAM HOÀN THÀNH MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ NĂM 2019

Kinh tế Việt Nam trong nửa cuối năm 2019 sẽ đạt được mục tiêu tăng trưởng do Quốc hội đề ra. Đặc biệt, ngoài yếu tố về xuất nhập khẩu, tác động của đầu tư công, đầu tư nước ngoài cũng như ngành tiêu dùng trong nước được đánh giá là các yếu tố quan trọng góp phần vào tăng trưởng tích cực của kinh tế thời gian tới.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?