ĐBQH: CẦN CỤ THỂ HÓA NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RIÊNG LẺ CỦA DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP TRONG DỰ ÁN LUẬT CHỨNG KHOẢN (SỬA ĐỔI)

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,972

Ngày đăng: 20/06/2019

ĐBQH: CẦN CỤ THỂ HÓA NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RIÊNG LẺ CỦA DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP TRONG DỰ ÁN LUẬT CHỨNG KHOẢN (SỬA ĐỔI)

ĐBQH: Cần cụ thể hóa những quy định về việc chào bán chứng khoán riêng lẻ của doanh nghiệp khởi nghiệp trong dự án Luật Chứng khoán (Sửa đổi).

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?