BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ: VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM BẮC BỘ ĐANG TĂNG TỐC

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,275

Ngày đăng: 24/06/2019

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ: VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM BẮC BỘ ĐANG TĂNG TỐC

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, kinh tế của vùng bắc bộ tăng trưởng nhanh, quy mô kinh tế luôn giữ tỷ trọng cao trong 4 vùng kinh tế trọng điểm của cả nước.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?