ADB: THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU VIỆT NAM CÓ NHIỀU TIỀM NĂNG TĂNG TRƯỞNG

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 12,710

Ngày đăng: 20/06/2019

ADB: THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU VIỆT NAM CÓ NHIỀU TIỀM NĂNG TĂNG TRƯỞNG

Chuyên gia ADB: Thị trường trái phiếu Việt Nam sẽ nhanh chóng bắt kịp Thái Lan và Malaysia.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?