THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ: VIỆT NAM MỚI CHI CHO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 0,44% GDP

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 12,004

Ngày đăng: 16/05/2019

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ: VIỆT NAM MỚI CHI CHO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 0,44% GDP

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?