BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 16/05/2019

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,386

Ngày đăng: 16/05/2019

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 16/05/2019

- LIỆU CÓ XẢY RA HIỆN TƯỢNG “SELL IN MAY AND GO AWAY” TRONG THÁNG 5?
- HSBC: DOANH NGHIỆP CẦN CHỦ ĐỘNG TRONG PHÒNG VỆ RỦI RO TỶ GIÁ
- TÀI SẢN CÁC TỶ PHÚ CHÂU Á “BAY” MẤT 212 TỶ USD DO NHỮNG BIẾN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?