BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN NGÀY 12/12/2019

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,376

Ngày đăng: 12/12/2019

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN NGÀY 12/12/2019

- CÒN Ý KIẾN TRÁI CHIỀU VỀ DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT
- PHÓ THỦ TƯỚNG: QUYẾT LIỆT CHẤM DỨT CÁC VI PHẠM VỀ KHAI THÁC HẢI SẢN IUU
- ĐỨC: CHÍNH PHỦ SẼ ĐỀN BÙ CHO KHÁCH HÀNG BỊ THIỆT HẠI BỞI VỤ PHÁ SẢN CỦA THOMAS COOK

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?