BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 12/07/2018

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,825

Ngày đăng: 12/07/2018

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 12/07/2018

Những tin tức chính có trong Bản tin Dòng chảy của tiền trưa ngày 12/07/2018
- CHÍNH PHỦ YÊU CẦU NHNN XÂY DỰNG KỊCH BẢN ĐIỀU HÀNH TỶ GIÁ
- NỢ TOÀN CẦU ĐẠT MỨC KỶ LỤC 247 NGHÌN TỶ USD
- ARGENTINA: NGƯỜI DÂN TRAO ĐỔI HÀNG HÓA ĐỂ ĐỐI PHÓ VỚI SUY THOÁI KINH TẾ

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?