BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 16/10/2018

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,366

16/10/2018

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 16/10/2018

Những tin tức chính có trong bản tin Dòng Chảy Của Tiền trưa ngày 16/10/2018 <BR>- GIỚI ĐẦU TƯ QUAY TRỞ LẠI VỚI VÀNG  <BR>- DÒNG VỐN RÚT KHỎI CÁC QUỸ ETFs LIỆU CÓ ĐÁNG LO NGẠI HAY KHÔNG? <BR>- BẤT ĐỘNG SẢN ANH XUỐNG MỨC THẤP NHẤT 2 NĂM

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?